kiếm tiền với mạng quảng cáo Facebook Audience Network

Xin chào mọi người, VSB vừa tham gia vào hệ sinh Facebook Audience Network dành cho developers của Facebook, dựa trên ứng dụng được lập trình sẵn từ trước của VSB, đã tiến hành đăng ký và chuẩn bị các bước cần thiết như theo dõi sát “Chính sách” thông tin từ Facebook Audience Network 


Sau khi bắt đầu duyệt tổng quan, VSB đã chính thức được xét duyệt vì phù hợp chính sách của FAN, do đó VSB hân hoan được giới thiệu với các bạn hệ sinh thái kiếm tiền mới vượt qua Advertising của Aol, và Adsense của Google.
Chỉ 10 phút sau là đã được phê duyệt tham gia FAN, các bạn có thể xem hình bên để biết chi tiết nội dug FAN gửi


Và cuối cùng, là khởi tạo mã để gắn vào website thôi, thời gian dành cho xây dựng nội dung và phát triển website của bạn, thông số analytics và click đều đã được thống kê, bạn cần đăng nhập vào FAN Facebook Audience Network để xem chi tiết nhé.